Kategorie
Budownictwo i remonty [3]
Edukacja [2]
Finanse [0]
Gastronomia [1]
Handel [3]
Motoryzacja [2]
Turystyka [0]
Usługi dla firm [4]
Zdrowie i uroda [2]
Statystyki
Online: 1
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 14

Regulamin

Regulamin korzystania z portalu zaufanefirmy.com.pl

Definicje

1. Reklama – jakiekolwiek ogłoszenie zamieszczone w serwisie www.zaufanefirmy.com.pl

2. Osoba zgłaszająca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w serwisie www.zaufanefirmy.com.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Serwis – portal www.zaufanefirmy.com.pl będący bazą reklamową podmiotów gospodarczych.

4. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która odwiedza serwis www.zaufanefirmy.com.pl, w tym także korzysta z usług oferowanych przez serwis.

Postanowienia ogólne

1. Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego alenoclegi.com.pl nazywanego dalej serwisem.

2. Administratorem serwisu jest firma:
ASKConsulting Group sp. zoo z siedzibą w Piastowie przy ul. Powstanców W-wy 6A o numerze NIP: 5341147149 oraz numerze Regon: 385759488 zwana dalej Administratorem.

3. Serwis prezentuje reklamy podmiotów gospodarczych w sieci internet.

4. Użytkownikiem jest osoba która zarejestrowała się oraz zamieściła ofertę reklamową poprzez formularz zgłoszeniowy, bądź poprzez przedstawiciela serwisu.

5. Gościem serwisu jest każda inna osoba, odwiedzająca strony serwisu zaufanefirmy.com.pl.

 Działalność serwisu  

1. Administrator serwisu dołoży wszelkich starań aby promować działalność serwisu w internecie.

2. Zgłaszanie ofert do katalogu jest dobrowolne i podlega opłacie wg aktualnej oferty.

3. Ceny podane na stronach są cenami brutto

4. Za prezentację wizytówki firmy w serwisie pobierana jest opłata administracyjna w wysokości uzależnionej od czasu presentacji i wynosi:

- 1 rok - 100 zł

- 2 lata - 150 zł

5. Dodanie reklamy może nastąpić tylko poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.zaufanefirmyi.com.pl/dodaj/ bądź poprzez kontakt z przedstawicielem serwisu.

6. Osobie zgłaszającej reklamę przysługuje 21-dniowy okres próbny.

7. Serwis umożliwia bezpłatne dodanie reklamy na 21-dniowy okres próbny, bez żadnych zobowiązań. Na okres próbny reklamę można dodać tylko jeden raz. W przypadku próby dodania reklamy takiego samego podmiotu gospodarczego na kolejny 21 - dniowy okres próbny, reklama taka będzie usunięta. Osoba zgłaszająca reklamę ma prawo skorzystać z innych ofert promocyjnych bez limitu. Informacja o promocjach umieszczana jest na stronie głównej serwisu.

8. Opłata abonamentowa dotyczy okresu wyświetlania reklamy, jaki został wybrany przez Użytkownika. Istnieje możliwość wyświetlania reklamy w opcji rocznej oraz dwuletniej.

9. Osoba zgłaszająca reklamę w serwisie, oświadcza, że informacje jakie zamieszcza w ramach reklamy są prawdziwe, i nie naruszają dóbr innych podmiotów i osób. Ponadto oświadcza, że:

- prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z prawem 

- dochowuje należytej staranności aby świadczone przez niego usługi były na jak najwyższym poziomie

- regulowanie zobowiązań było terminowe

- przestrzega obowiązujących standardów i norm.

10. Administrator może odmówić bądź zaprzestać emisji reklamy na stronie serwisu bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi podejrzenie manipulacji mającej na celu wprowadzenie w błąd, bądź nieprawidłowości w podanych danych.

11. Zamieszczanie w prezentowanych reklamach nieprawdziwych informacji jest zabronione.

12. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, bądź złamania zasad określonych niniejszym regulaminem administrator ma prawo do podjęcia środków prawnych oraz wstrzymania emisji danej reklamy bez możliwości roszczenia ze strony Użytkownika.

13. Osoba zgłaszająca bierze pełną odpowiedzialność, za ewentualne roszczenia w związku z zamieszczoną reklamą. Oświadcza ponadto, że posiada pełne prawa do korzystania oraz publikacji przesłanych zdjęć oraz treści.

 14. Osoba zgłaszająca może zamieścić w reklamie (w przeznaczonym do tego miejscu) link odsyłający do własnej strony internetowej. Linki do podstron z reklamą zamieszczoną w innych serwisach będą usuwane.

15. Osobie zgłaszającej przysługuje prawo do edycji reklamy. Do tego celu służy panel edycyjny dostępny na stronie internetowej pod adresem:
http://www.zaufanefirmy.com.pl/user/panel/ogloszenie/ 

Istnieje możliwość edycji ogłoszenia poprzez kontakt z administracją, jednak w takim przypadku należy liczyć  się z dłuższym czasem realizacji zmiany treści. Czas na dokonanie zmian poprzez administrację serwisu może wynieść nawet do 14 dni od dnia zgłoszenia.

16. Zabronione jest korzystanie z serwisu w sposób niezgodny z polskim prawem.

17. Osoby zgłaszające jak i Goście serwisu zobowiązani są do nie działania na szkodę serwisu  bądź innych osób.

18. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym momencie, informując o tym Osoby zgłaszające poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu.

19. Osoba zgłaszająca przesyłając formularz dodania reklamy oświadcza, że zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu i je akceptuje.